Regulamin serwisu Quizy.Deszczowce.pl


Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z serwisu Quizy.Deszczowce.pl (zwanego dalej Serwisem) możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownicy serwisu którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Quizy.Deszczowce.pl.

2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.

Korzystanie z serwisu

3. Serwis może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

Gwarancja

4. Właściciel serwisu dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań.

5. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie nigdy wnosił jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu

Czas obowiązywania Regulaminu

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej

7. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.

8. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie.

Menu

Ciekawe strony